Breadcrubs

KONTAKTUJTE NÁS

V prípade akýchkoľvek otázok, námetov či pripomienok nás môžete kontaktovať niektorou z nasledovných foriem. Na vaše podnety budeme reagovať hneď ako si nájdeme čas popri našich povinnostiach.

Adresa

ORANJES Zvolen
Nádvorná 3383/16
960 01 Zvolen

IČO: 52047351

Kontaktné údaje

+421 917 074 147


oranjeszvolen@gmail.comBankové spojenie

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.


SK 32 1111 0000 0015 4471 6001

číslo účtu: 1544716001/1111


Top